Xây dựng hệ thống trạm biến áp tại số 47 Nguyễn Tuân quận Thanh Xuân tp Hà Nội

Hạng mục thi công:  Xây dựng hệ thông trạm biến áp

Địa điểm xây dựng: số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội