Xây dựng hệ thống điện cao, hạ thế và trạm biến áp

Địa chỉ: Tiêu săn, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội