Thi công điều hòa Dcapital Trần Duy Hưng

Hạng mục thi công:  Cung cấp, thi công đi đường ống đồng điều hòa

Địa điểm xây dựng: Dcapital Trần  Duy Hưng